Co-packers market is growing strongly
8 July 2019

Press article about EPCA’s conference (in dutch language)

De European Co-Packers Association organiseerde 23 mei jl. zijn derde ECPA Conference in Eindhoven. Daar werden de resultaten van een marktonderzoek gepresenteerd. Daaruit blijkt onder meer dat de co-packer-markt in de lift zit. Maar liefst 81% van de co-packers is tussen 2016 en 2018 gegroeid en 30% verwacht de komende drie jaar te gaan investeren in meerdere verpakkingslijnen… Read the conference recap written by Harry van Deursen. 

Stay on top of the game!

Latest news

Check out the latest news and search through our article database about the Contract Packing Industry in Europe and The European Co-Packers Association (ECPA).

European Market Report

As presented at our conference in Eindhoven (Spring 2019) we have published a new version of ECPA's market report. The 2018 Market Survey, which was conducted between September 2018 and March 2019, is ECPA’s 3rd report.

Conference 2019

On 22 and 23 May, the European Co-packers Association organised the 3rd Industry conference which was held in Eindhoven, Netherlands.